Zoklo


Zoklo
Aksyon yon moun ki pliye tout dwèt li epi frape yonn nan dwèt sa yo nan mitan tèt yon lòt moun. Aksyon yon moun ki gen madanm ou byen ki gen mari epi ki aksepte koupe avèk yon lòt gason ou byen yon lòt fi. Adiltè.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.